Samenwerkingen

Home » Over ons » Samenwerkingen

Wij zijn aangesloten bij onderstaande netwerken.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 3000 zorgverleners, waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen, verdeeld over 69 regio’s in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk. ParkinsonNet streeft naar een wereld waarin iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is, afgestemd op de behoefte van de patiënt. Gespecialiseerde zorg in de buurt van alle aangesloten disciplines vinden zorgvragers eenvoudig via de Parkinson Zorgzoeker, www.parkinsonzorgzoeker.nl

DystonieNET

Cervicale dystonie (ook wel torticollis spasmodica genoemd) is een neurologische aandoening waarvan de oorzaak nog onbekend is. Door deze aandoening ontstaan er motorische stoornissen en onwillekeurige aanhoudende samentrekkingen van spieren of spiergroepen. De behandeling bestaat meestal uit Botuline Toxine injecties, soms gecombineerd met fysiotherapie.

Omdat de aandoening niet veel voorkomt is er binnen de fysiotherapie weinig expertise op dit gebied. Ook is er weinig onderzoek gedaan naar de beste en meest effectieve fysiotherapeutische behandeling. Onze praktijk is aangesloten bij het DystonieNet. Dit is een landelijk netwerk waarbij fysiotherapeuten en neurologen samenwerken op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek bij cervicale dystonie. We werken mee aan een onderzoek naar een nieuwe behandelrichtlijn voor fysiotherapeuten. Daardoor zijn wij “up to date” geschoold in dystonieklachten.

Reumanet Noord

Onze praktijk is aangesloten bij het ReumaNet Noord. Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen eerstelijns fysiotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), het Martini Ziekenhuis Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) – Centrum voor Revalidatie, de Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis.

Deze vorm van samenwerking heeft als doel uniformiteit te creëren binnen de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met reumatische aandoeningen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat hulpvragers en hulpverleners, zoals reumatologen, huisartsen, gemeenten, patiënten en health professionals, zoals fysiotherapeuten, nauw met elkaar in contact staan.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Onconet

Als u (zware) behandelingen tegen kanker moet ondergaan, of ondergaan heeft, denkt  u vermoedelijk  niet als eerste aan het  op peil houden van uw conditie. Toch is het zinvol om daar bij stil te staan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het veel voordelen heeft om tijdens de behandeling tegen kanker een speciaal daarvoor ontwikkeld trainingsprogramma te volgen. Veel mensen vinden het fijn om zelf aan de slag te kunnen met het herstel en de mogelijkheid te hebben lotgenoten te ontmoeten.

CVA netwerk 

Jaarlijks krijgen zo’n 43.000 mensen een cerebrovasculair accident (CVA; Nederlandse Hartstichting, 2018). CVA-zorg in de chronische fase is langdurig en complex waarbij diverse eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners betrokken zijn. Een aantal fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten van het Martini Ziekenhuis en een tiental eerstelijns fysiotherapiepraktijken hebben gesignaleerd dat de behandeling van de CVA-patiënt in Groningen beter op elkaar af gestemd kan worden. Om dit te realiseren is een multidisciplinair CVA-netwerk met goed gekwalificeerde zorgverleners opgezet. Een CVA-netwerk is een samenwerkingsverband van zorgverleners in de eerstelijn, tweedelijn en in derdelijn met formele afspraken over de samenwerking en/of over de inhoud van zorgverlening aan mensen met CVA.

Valpreventie Groningen

Valpreventie Groningen is een onderdeel van Fysiotherapie Ebbingepoort

Wij bieden 3 valpreventieprogramma’s aan, te weten:

  • Vallen verleden tijd
  • Otago
  • In Balans

Deze programma’s zijn wetenschappelijk effectief bevonden. Bij “Vallen Verleden Tijd” blijkt dat het aantal valincidenten vermindert met ongeveer 50%, voor “Otage” geldt 35% reductie van valincidenten (bron: veiligheid.nl) en voor “In Balans” is een afname van het valrisico gemeten van 61%!

Tevens kunt u terecht bij ons voor een Valanalyse

Zie voor meer informatie: Valpreventie Groningen.