Thuiszorg Fysiotherapie

U wilt, maar moet ook langer thuis blijven wonen. De vergrijzing neemt toe en er vindt een verschuiving plaats van intra- naar extramurale zorg. Daardoor is er een toename van complexe zorgvragen in de thuissituatie. Het langer thuis-wonen van ouderen en chronisch zieken heeft allerlei consequenties. Veel ouderen lijden aan meerdere aandoeningen.

Home » Behandelingen » Thuiszorg Fysiotherapie

Wat doet de thuiszorg fysiotherapeut?

De fysiotherapeut doet een onderzoek naar alle factoren die een rol spelen bij het herstel of het handhaven van de thuissituatie. Hierbij is het samenwerken en overleg met andere disciplines belangrijk. Andere hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt in de thuiszorg fysiotherapie zijn bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, de ergotherapeut, de diëtiste en de huisarts. In de meeste gevallen is het de Geriatrie fysiotherapeut die ingezet wordt als het gaat om thuiszorg fysiotherapie.

Doelen thuiszorg fysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie richt zich op de revalidatie en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en terminale cliënten in de thuissituatie. De belangrijkste doelen zijn het handhaven van de thuissituatie en het behoud van zelfstandigheid. U wordt hierdoor in staat gesteld om zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in uw leefomgeving te functioneren. Ook het ondersteunen van de mantelzorg is een belangrijke taak van de thuiszorg fysiotherapeut.

Voor wie is thuiszorg fysiotherapie bedoeld?

U komt in aanmerking voor thuiszorg fysiotherapie als u:

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Een ziekte of aandoening heeft die u beperkt in het bewegen

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Slecht ter been bent

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Moeilijk uit uw bed of stoel kunt komen

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

De trap niet meer op durft of kunt

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Bang bent om te vallen

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

De therapie bij ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum voort moet zetten

De behandeling kan bestaan uit:

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Functionele oefeningen in de ADL situatie

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Spierversterkende oefeningen

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Balanstraining

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Het adviseren en toepassen van hulpmiddelen

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Het geven van adviezen

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Indien nodig doorverwijzing naar andere disciplines

Oefenmaterialen voor thuis

Thuis behandelingen worden vergoed zolang de noodzaak aanwezig is om thuis te behandelen. Zodra de noodzaak is komen te vervallen kunt u in onze praktijk terecht.
Gedurende de periode dat u bij ons onder behandeling bent stellen wij oefenmaterialen ter beschikking. Doordat u deze oefenmaterialen thuis alle dagen van de week kunt gebruiken kunt u sneller revalideren. Ook zonder therapeut kunt u oefenen!

Bij oefenmaterialen die wij kunnen meenemen naar uw thuis moet u denken aan:
fitband, balansbord, stoelfiets, schouderkatrol, gewichtsmanchetten en halters.