Valpreventie

Home » Valpreventie

Valanalyse

Om een individueel en effectief advies te kunnen geven aan ouderen, voeren wij een screening uit. De valanalyse is hiervoor een mooi hulpmiddel. Deze analyse bestaat uit een snelle Valrisicotest en een complete Valanalyse.

Valrisicotest

Als u twee van de volgende vragen met ja beantwoord, dan heeft u een verhoogd valrisico:

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Heeft u moeite met bewegen of lopen?

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Bent u bang om te vallen?

Met de Valanalyse kunnen we vervolgens:

  agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

  Een verhoogd valrisico identificeren

  agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

  In kaart brengen welke factor het risico op vallen veroorzaakt(screening)

  agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

  Een advies op maat geven.

  De Valanalyse kunnen we uitvoeren bij mensen van 55 jaar en ouder.

  In Balans

  Het beweegprogramma In Balans is gebaseerd op Tai Chi. Deze principes hebben te maken met lichaamsbewustwording (hoe stevig sta ik op mijn benen), balans (lichaamszwaartepunt binnen het steunvlak houden) en alerte ontspanning (bewust zijn van ontspannen spieren). Het programma is gericht op het verbeteren van de algehele fitheid, spierkracht en balans/evenwichtsgevoel.

  Voor wie?

  Voor zelfstandig wonende ouderen die zich onzeker voelen tijdens het lopen, maar nog wel zonder hulpmiddel buiten lopen.

  Het programma

  De cursus bestaat uit 12 weken (1 uur per week). In week 2 en 11 worden er ook testen gedaan, deze lessen duren 2 uur.

  Week 1: informatie/ theorie over in balans en het doen van een aantal korte testen
  Week 2: testen van de balans en start maken met oefenprogramma (deze les duurt 2 uur)
  Week 3: informatie/theorie over in balans en het bespreken van de testen uit week 1
  Week 4 t/m 10: oefenprogramma
  Week 11: herhalen van de testen uit les 2 (deze les duurt 2)
  Week 12: afsluitende les

  In de cursus werken we met name aan spierkracht, zekerder op de been staan, balansoefeningen en ontspannen bewegen. Ook geven we informatie en tips over een veilige woonomgeving.

  Effectiviteit

  De interventie is erkend door het Centrum Gezond Leven (RIVM/CGL) In Balans is ontwikkeld op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar effectieve valpreventie. In een grote effectstudie van In Balans bij oudere deelnemers, is een verbetering van de mobiliteit en een substantiele afname van het valrisico gemeten van 61%.

  Otago Oefenprogramma

  Dit is een leuk en op maat gemaakt oefenprogramma voor het verbeteren van het evenwicht en de spierkracht. Het oefenprogramma zorgt er voor dat u met meer vertrouwen beweegt in en om uw huis. De oorsprong van dit programma komt zelfs helemaal vanuit Nieuw-Zeeland. Wilt u ook graag uw onafhankelijkheid behouden? Zorg dan voor een actievere O!

  Voor wie?

  Dit programma is uitermate geschikt voor de minder mobiele ouderen. Ook als u met een loophulpmiddel loopt, kunt u aan deze training meedoen.

  Het programma

  Het Otago programma biedt op een veilige en gestructureerde wijze oefeningen om de spierkracht en de balans te verbeteren. Het allerbelangrijkste is dat u bereid bent om een aantal oefeningen blijvend (eigenlijk de rest van uw leven) te doen, zodat uw harde werken niet verloren gaat.

  Het programma wordt individueel en in groepsverband aangeboden in onze praktijk. Onze voorkeur gaat uit naar groepstrainingen. Het werkt stimulerend om het programma met lotgenoten te volgen. Daarnaast motiveert de gezelligheid in de groep om het programma vol te houden. De groepstrainingen vinden 12 weken lang wekelijks plaat. Er wordt van u verwacht dat u ook thuis oefent. Bij een individuele training oefent u zelfstandig en zijn er verspreid over een jaar zes huisbezoeken en meerdere telefonische contactmomenten met de Otago trainer.

  Effectiviteit

  De resultaten zijn veelbelovend: 35% reductie van valincidenten (bron: veiligheid.nl). Daarnaast neemt ook de ernst van de gevolgen na een val af, omdat u beter in staat bent om uzelf op te vangen waardoor een harde klap op bijvoorbeeld de heup voorkomen wordt.

  Vallen Verleden Tijd

  Met dit programma gaat u valtechnieken oefenen. Daarnaast oefent u uw balans door middel van een parcours met allerlei obstakels uit het dagelijks leven. Daarbij kunt u denken aan een losliggende mat, een schuine helling, losliggende stoeptegels etc. Door de training Vallen Verleden Tijd te volgen, kunt u het risico dat u valt verkleinen. Daarnaast zal uw zelfvertrouwen toenemen en de angst om te vallen verminderen.

  Voor wie?

  De cursus is voor een ieder die graag veilig willen leren vallen of de balans willen verbeteren. Voorwaarde voor deelname aan de cursus is dat u in staat bent om ongeveer 10 minuten te lopen zonder hulpmiddel. Tevens mag er geen sprake zijn van heel ernstige osteoporose of ernstige hartproblematiek.

  Het programma

  Het Vallen Verleden Tijd programma bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur. De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

  Parcours

  Het omgaan met veel verschillende obstakels uit het dagelijkse leven zoals losse stoeptegels of een schuine trottoirband, een gladde ondergrond, een opstapje om naar een hoge plank te reiken of juist bukken bij een diep kastje en het omgaan met dubbeltaken.

  agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

  Sport en spel

  Met behulp van een sport en spelgedeelte oefenen we het veilig bewegen in een drukke omgeving, oversteken van een drukke weg, tussen veel bewegende mensen doorlopen zoals in een winkelcentrum, meerdere handelingen tegelijkertijd uitoefenen.

  agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

  Valtraining

  Op dikke matten begeleiden we zorgvuldig het oefenen van valtechnieken om beter neer te komen bij een daadwerkelijke val. Hierdoor wordt de valbeweging een automatisme en is de juiste valtechniek een feit.

  Effectiviteit

  Het programma is ontwikkeld in de Maartenskliniek in Nijmegen. Daar is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze cursus valpreventie en valtraining, met de volgende resultaten:
  – Minder valincidenten
  Het blijkt dat het aantal valincidenten vermindert met ongeveer 50% waardoor veel leed wordt voorkomen.
  – Meer zelfvertrouwen
  Deelnemers geven na het volgen van de cursus valpreventie en valtraining aan meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Vaak betekent dit dat door het aanleren van de juiste valtechnieken men makkelijker mee kan blijven doen aan activiteiten buiten huis.

  Ook het RIVM Centrum Gezond Leven heeft het programma “Vallen Verleden Tijd” als ‘bewezen effectief’ beschreven.

  Kosten valpreventie

  Duur Kosten
  Valanalyse/Intake 45 minuten €         25,00
  Vallen Verleden Tijd 10 weken, 1 x per week, 1,5 uur €       150,00
  Otago oefenprogramma 12 weken, 1 x per week, 1 uur
  incl oefenboek
  €       130,00
  InBalans 12 weken, 1 x per week, 1 uur
  incl oefenboek
  €       150,00