Fysio aan huis

Fysiotherapie Ebbingepoort biedt ‘Fysio aan huis’. Waarom? Tegenwoordig wil en moet men langer thuis blijven wonen. De vergrijzing neemt toe en er vindt een verschuiving plaats van intra- naar extramurale zorg. Extramurale zorg is zorgverlening die plaatsvindt buiten een ziekenhuis of zorginstelling.

Home » Fysio aan huis

Door deze wijziging is er een toename van complexe zorgvragen in de thuissituatie. Het langer thuis wonen van ouderen en chronisch zieken heeft allerlei consequenties. Hierbij kunt u denken aan:

  • U zult vaker een beroep moeten doen op de hulp van naasten;
  • Eenzaamheid ligt op de loer;
  • Uw huis dient wellicht aangepast te moeten worden, zodat u daar veilig kunt blijven wonen. 

De nadruk in de zorg ligt vandaag de dag op wat mensen zelf willen en wat er in hun eigen, naaste omgeving voor hen geregeld kan worden. Men verwacht dat er voor elkaar wordt gezorgd. Mantelzorgers, zoals familie, vrienden, buren en wijkverpleegkundigen, spelen hierbij een belangrijke rol. Om u hierbij te ondersteunen biedt Fysiotherapie Ebbingepoort fysiotherapie aan huis. 

Wat doet de fysiotherapeut?

Een fysiotherapeut doet allereerst een onderzoek naar alle factoren die een rol spelen bij het herstel of het handhaven van uw reguliere thuissituatie. Hierbij is de samenwerking en goed overleg tussen fysiotherapeuten en de andere disciplines heel belangrijk. Andere hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt in de fysiotherapie zijn bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, medewerkers, de ergotherapeut, de diëtiste en de huisarts.

Doelen fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich op de revalidatie en de begeleiding van ouderen, chronisch zieken en terminale cliënten in de thuissituatie. De belangrijkste doelen zijn het handhaven van de thuissituatie en het behoud van zelfstandigheid. U wordt hierdoor in staat gesteld om zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in uw leefomgeving te functioneren. Ook het ondersteunen van de mantelzorg is een belangrijke taak van de fysiotherapeut.

Voor wie is fysiotherapie bedoeld?

U komt in aanmerking voor fysiotherapie als u:

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

een ziekte of aandoening heeft die u beperkt in het bewegen;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

slecht ter been bent;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

moeilijk uit uw bed of stoel kunt komen;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

de trap niet meer op durft of kunt;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

bang bent om te vallen;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

de therapie bij ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum voort moet zetten.

De behandeling kan bestaan uit:

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Functionele oefeningen in de ADL situatie;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Spierversterkende oefeningen;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Balanstraining;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Het adviseren en toepassen van hulpmiddelen;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Het geven van adviezen;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Indien nodig doorverwijzing naar andere disciplines.

Oefenmaterialen zodat u ook zonder therapeut kunt oefenen

Gedurende de periode dat u bij ons onder behandeling bent, stellen wij oefenmaterialen ter beschikking. Doordat u deze oefenmaterialen thuis alle dagen van de week kunt gebruiken, kunt u sneller revalideren. Het fijne aan het tot uw beschikking hebben van oefenmaterialen in huis, is dat u ook zonder therapeut kunt u oefenen.

Bij oefenmaterialen die wij kunnen meenemen naar u thuis moet u denken aan:

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Fitband;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Balans bord;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Stoelfiets

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Schouderkatrol;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Gewichtsmanchetten;

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Halters.

Wordt fysiotherapie aan huis vergoed?

Thuisbehandelingen worden vergoed zolang de noodzaak aanwezig is om thuis te behandelen. Zodra de noodzaak is komen te vervallen, helpen wij u graag verder in onze praktijk. Lees meer over vergoedingen fysiotherapie.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op.