Reumanet Noord

Home » Over ons » Samenwerkingen » Reumanet Noord

Onze praktijk is aangesloten bij het ReumaNet Noord. Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen eerstelijns fysiotherapeuten in het verzorgingsgebied van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), het Martini Ziekenhuis Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) – Centrum voor Revalidatie, de Ommelander Ziekenhuis Groep en het Refaja Ziekenhuis.

Deze vorm van samenwerking heeft als doel uniformiteit te creëren binnen de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met reumatische aandoeningen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat hulpvragers en hulpverleners, zoals reumatologen, huisartsen, gemeenten, patiënten en health professionals, zoals fysiotherapeuten, nauw met elkaar in contact staan.

Het ReumaNet Noord heeft voor diverse reumatische aandoeningen een behandelprotocol opgesteld. Hierbij gaat het om de ziekte van Bechterew, Artrose van de heup en/of knie, Fibromyalgie en Reumatoïde Artritis (RA). Het betreffende protocol wordt toegespitst op de persoonlijke situatie van de patiënt. Op basis van deze protocollen stelt de fysiotherapeut, samen met de patiënt, behandeldoelen op. Veel reumatische aandoeningen kenmerken zich door een grillig beloop, wat het geprotocolleerd vastleggen van het aantal behandelsessies en behandelduur bemoeilijkt. Het behandelplan kan daarom gedurende het behandeltraject op het beloop van de klachten worden aangepast.

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, die niet door een ongeval zijn ontstaan. Voor informatie over specifieke reumatische aandoeningen verwijzen we u naar de website van het reumafonds: www.reumafonds.nl

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

De fysiotherapeut kan een rol spelen in de verschillende fasen van de aandoening. De fysiotherapeut begeleidt een patiënt bij het proces van verbeteren en/of leren omgaan met de klachten en beperkingen in activiteiten in de dagelijks leven. Reumatische aandoeningen chronisch van aard. De oorzaak is niet te beïnvloeden door de fysiotherapeut, maar de gevolgen van de aandoening wel. Gevolgen liggen vaak op het gebied van beperkingen in activiteiten en participatie in het dagelijks en sociaal leven.

Instromen bij de fysiotherapeut kan via meerdere wegen

  • Via de specialis (orthopedie, reumatologie, revalidatiearts)
  • Via de huisarts
  • Via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)