Chronisch ZorgNet

Home » Over ons » Samenwerkingen » Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor deze patiënten, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Fysiotherapie Ebbingepoort is middels twee therapeuten verbonden aan het Chronisch ZorgNet. Wij bieden zorg aan patiënten met Perifeer arterieel vaatlijden (Claudicatio), Longproblematiek en Revalidatie na Corona.

Fysiotherapie bij etalagebenen

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen (claudicatio intermittens) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van 55-plussers last van PAV en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.

Onze Chronische ZorgNet PAV-Claudicatiotherapeut is Else de Vries.

Meer info. 

Fysiotherapie bij COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie worden gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen. Door de veelal langdurige behandelrelatie tussen patiënt en therapeut kan daarnaast bij uitstek aandacht worden besteed aan leefstijlverandering.

Ook kan het dagelijkse functioneren door de vele contactmomenten goed gemonitord en gesignaleerd worden en worden andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld indien nodig. Hierdoor kan de beste zorg op maat aan de patiënt gegeven worden. Hiervoor is multidisciplinair samenwerken noodzakelijk, wat gestimuleerd en ondersteund wordt door het landelijke systeem van Chronisch ZorgNet.

Naast de COPD patiënten, kunnen ook andere longpatiënten terecht bij de fysiotherapeut. De patiëntengroep met longziekten is divers, met elk een andere oorzaak of beloop. Verschillende diagnoses van longaandoeningen kunnen fysiotherapeutisch behandeld worden door de fysiotherapeuten van Chronisch ZorgNet, gespecialisserd in de behandeling van longpatiënten. De meest voorkomende medische diagnose is COPD, maar ook andere longaandoeningen, zoals astma, interstitiële of restrictieve longaandoeningen komen voor. Beweegtherapie voor alle COPD-patiënten, training voor en na longtransplantaties en tijdens de palliatieve fase van longaandoeningen kunnen allen door Chronisch ZorgNet fysiotherapeuten, gespecialiseerd in longaandoeningen, uitgevoerd worden.

Onze Chronische ZorgNet Longtherapeuten zijn Janny Visser en Max van Vilsteren

Meer info

Revalidatie na corona

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn.

De long fysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen bij het herstel van patiënten met COVID-19 die restklachten zoals luchtwegklachten en/of een verminderde fysieke belastbaarheid ervaren. Het herstel na een doorgemaakte Covid besmetting is nog erg onduidelijk. Wel is duidelijk dat er veelal een afname van spierkracht en conditie is en het herstel lang kan duren. Zij hebben tijd nodig om te herstellen van de ziekte en de aan COVID-19 gerelateerde beperkingen die zij (kunnen) ondervinden. Het is belangrijk om patiënten in de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis of na de symptoomvrije periode bij thuis doorgemaakte COVID-19 gedoseerd te laten belasten.

De longtherapeuten van het Chronisch ZorgNet hebben zich bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Onze Chronische ZorgNet Coronatherapeuten zijn Janny Visser en Max van Vilsteren

Meer info.

Fysiotherapie bij hartpatiënten

Een traject hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van het herstel van patiënten met coronair lijden. Hartrevalidatie bestaat uit een multidisciplinaire aanpak, met als doel fysiek en psychosociaal te herstellen van een doorgemaakt event/interventie en een duurzaam gezonde leefstijl aan te nemen. Een belangrijk element van hartrevalidatie is het beweegprogramma, dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd. In de huidige Nederlandse situatie wordt de kans op overlijden ten gevolge van coronaire aandoeningen binnen 4 jaar 35% kleiner door het volgen van een hartrevalidatieprogramma (de Vries et al. Eur Heart J). 

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat hartrevalidatie een (kosten)effectieve behandeling is voor specifieke diagnosegroepen: zogeheten ‘absolute indicaties’. 
De diagnosegroepen met een absolute indicatie voor hartrevalidatie zijn:

  • Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS), waaronder een acuut myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP) 
  • Patiënten met stabiele angina pectoris 
  • Patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan 
  • Patiënten die een omleidingsoperatie (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)) hebben gehad 

Fasen van hartrevalidatie:

  • Fase 1 of klinische fase: activiteiten tijdens ziekenhuisopname
  • Fase 2 of revalidatiefase: poliklinische revalidatie
  • Fase 3 of post- revalidatiefase: nazorgfase (vooral gericht op het behoud van de in fase II ingezette leefstijlveranderingen)

Welke patiëntcategorieën onderscheidt men binnen de hartrevalidatie?
Binnen hartrevalidatie worden in de richtlijnen, afhankelijk van het mogelijke zorgaanbod, drie levels patiënten omschreven, namelijk:

  • Level 1: niet-complexe patiënten
  • Level 2: complexe patiënten
  • Level 3: hartrevalidatie in een klinische setting

Welke hartpatiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie door een gespecialiseerd fysiotherapeut?
Bij Chronisch ZorgNet richten we ons op het aanbieden van fase 2 hartrevalidatie aan niet-complexe patiënten (level 1). Echter kan het goed zijn dat het aangeboden traject fysiotherapie via Chronisch ZorgNet een combinatie is van fase 2 én 3.

Tijdens de behandeling kunnen verschillende trainingsvormen worden ingezet, waaronder krachttraining, functionele training, training van het uithoudingsvermogen (aeroob en anaeroob), ontspanning en sport en spel. Het streven van hartrevalidatie is zelfredzaamheid: samen met de patiënt wordt geprobeerd om langdurige gedragseffecten te bereiken.

Onze Chronische ZorgNet Hartfysiotherapeut is Janny Visser

Meer info

Fysiotherapie bij Osteoporose, vallen & breken

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt. Osteoporose is niet helemaal hetzelfde als botontkalking. Bij osteoporose is naast minder botmassa ook een veranderde structuur van het bot. Door deze veranderde botstructuur ontstaan gemakkelijk fracturen. Een fractuur is dan ook meestal het eerste signaal om te starten met nader onderzoek naar osteoporose. Voor osteoporose bestaat een behandeling  uit medicatie, eventueel aangevuld met vitamine D3 en calcium, en/of een beweegprogramma onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut. Daarnaast zijn adviezen op gebied van voeding en leefstijl van groot belang.

Onze Chronische ZorgNet Osteoporose therapeuten zijn Janny Visser en Else de Vries

Meer info