CVA Netwerk Groningen

Home » Over ons » Samenwerkingen » CVA Netwerk Groningen

Jaarlijks krijgen zo’n 43.000 mensen een cerebrovasculair accident (CVA; Nederlandse Hartstichting, 2018). CVA-zorg in de chronische fase is langdurig en complex waarbij diverse eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners betrokken zijn. Een aantal fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten van het Martini Ziekenhuis en een tiental eerstelijns fysiotherapiepraktijken hebben gesignaleerd dat de behandeling van de CVA-patiënt in Groningen beter op elkaar af gestemd kan worden. Om dit te realiseren is een multidisciplinair CVA-netwerk met goed gekwalificeerde zorgverleners opgezet. Een CVA-netwerk is een samenwerkingsverband van zorgverleners in de eerstelijn, tweedelijn en in derdelijn met formele afspraken over de samenwerking en/of over de inhoud van zorgverlening aan mensen met CVA.

Het doel van het Multidisciplinaire CVA netwerk Groningen is het vergroten van de kennis van de zorgverleners over de behandeling van CVA-patiënten en een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, die afgestemd is op de wensen en behoeften van de patiënt en hun naasten. Hiermee wordt uiteindelijk de kwaliteit van zorg van CVA-patiënten verbeterd in de regio Groningen en omstreken.

De samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen en richt zich op zorg dicht bij de eigen woonomgeving. Zorgverleners voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en werken volgens landelijke richtlijnen.T weemaal per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd gericht op ontmoeten, kennis uitwisselen, en inspireren. Het netwerk volgt de ontwikkelingen in de CVA zorg, stimuleert multidisciplinaire contacten en de bijbehorende uitwisseling van kennis. 

Else de Vries en Tamara Brouwer zijn lid van het CVA netwerk.

Meer info