Longrevalidatie

bij COPD en Astma

Home » Behandelingen » Longrevalidatie bij COPD en Astma

Bewegen voor meer lucht!

Uit wetenschappelijk onderzoek (bron: KNGF) blijkt dat een longrevalidatie trainingsprogramma op maat het inspanningsvermogen verbetert, de slijmproductie vermindert en de kortademigheid doet afnemen.

Door talloze ontstekingen in de longen en het niet meer functioneren van de longblaasjes kunnen vervelende klachten ontstaan zoals benauwdheid, hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, gewichtsverlies en afname van spierkracht. Al deze klachten die door COPD worden veroorzaakt, kunnen invloed hebben op het dagelijkse leven en daarmee de kwaliteit van leven verminderen.

De benauwdheid draagt er toe bij dat lichamelijke activiteit steeds meer vermeden wordt, hierdoor nemen conditie en spierkracht af. Op deze manier wordt het steeds moeilijker om actief te zijn, dit veroorzaakt de negatieve spiraal, steeds minder beweging en nog meer afname van conditie en spierkracht. COPD kan niet genezen maar u kunt wel leren hier beter mee om te gaan en onder deskundige begeleiding werken aan conditie en kracht, aangevuld met ademhalings- en indien nodig ontspanningsoefeningen.

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor:

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.

agsdix-fas fa-arrow-alt-circle-right

Longemfyseem

Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

Longrevalidatieprogramma

Wij bieden een longrevalidatieprogramma aan bedoeld voor patiënten met een chronische longaandoening( COPD en Astma).

Wij werken samen met de afdeling longrevalidatie van het UMCG locatie Beatrixoord. Onze fysiotherapeuten zijn speciaal geschoold in het geven van longrevalidatie.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Hoeveel behandelingen worden vergoed hangt van de ernst van de COPD af.