fbpx

Thuiszorg Fysiotherapie

U wilt, maar moet ook langer thuis blijven wonen. De vergrijzing neemt toe en er vindt een verschuiving plaats van intra- naar extramurale zorg. Daardoor is er een toename van complexe zorgvragen in de thuissituatie. Het langer thuis-wonen van ouderen en chronisch zieken heeft allerlei consequenties. Veel ouderen lijden aan meerdere aandoeningen.

Wat doet de thuiszorg fysiotherapeut?
De fysiotherapeut doet een onderzoek naar alle factoren die een rol spelen bij het herstel of het handhaven van de thuissituatie. Hierbij is het samenwerken en overleg met andere disciplines belangrijk. Andere hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt in de thuiszorg fysiotherapie zijn bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, de ergotherapeut, de diëtiste en de huisarts.

Doelen thuiszorg fysiotherapie
Thuiszorgfysiotherapie richt zich op de revalidatie en begeleiding van ouderen, chronisch zieken en terminale cliënten in de thuissituatie. De belangrijkste doelen zijn het handhaven van de thuissituatie en het behoud van zelfstandigheid. U wordt hierdoor in staat gesteld om zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in uw leefomgeving te functioneren. Ook het ondersteunen van de mantelzorg is een belangrijke taak van de thuiszorg fysiotherapeut.

Voor wie is thuiszorg fysiotherapie bedoeld?
U komt in aanmerking voor thuiszorg fysiotherapie als u:

 • een ziekte of aandoening heeft die u beperkt in het bewegen.
 • slecht ter been bent.
 • moeilijk uit uw bed of stoel kunt komen.
 • de trap niet meer op durft of kunt.
 • bang bent om te vallen.
 • de therapie bij ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum voort moet zetten.

De behandeling kan bestaan uit

 • Functionele oefeningen in de ADL situatie.
 • Spierversterkende oefeningen.
 • Balanstraining
 • Het adviseren en toepassen van hulpmiddelen.
 • Het geven van adviezen.
 • Indien nodig doorverwijzing naar andere disciplines.

Thuis behandelingen worden vergoed zolang de noodzaak aanwezig is om thuis te behandelen. Zodra de noodzaak is komen te vervallen kunt u in onze praktijk terecht.
Gedurende de periode dat u bij ons onder behandeling bent stellen wij oefenmaterialen ter beschikking. Doordat u deze oefenmaterialen thuis alle dagen van de week kunt gebruiken kunt u sneller revalideren. Ook zonder therapeut kunt u oefenen.

Bij oefenmaterialen die wij kunnen meenemen naar u thuis moet u denken aan:
fitband, balans bord, stoelfiets, schouderkatrol, gewichtsmanchetten en halters.

Folder Thuiszorg Fysiotherapie