De praktijk | Ebbingepoort, Groningen

Vind hier alle informatie over onze praktijk. Wat zijn onze tarieven? Welke behandelingen worden vergoed? Vind hieronder het antwoord op uw vragen.

Home » Over ons » De praktijk

Openingstijden

De praktijk is op maandag geopend van 8:30 t/m 21:00 uur. En op dinsdag t/m vrijdag van 8:30 t/m 17:00 uur. In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor de behandeling aan uw wensen worden aangepast.

Contact

Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: 050-3642083 (tijdens de openingstijden van de praktijk). Buiten de openingstijden kunt u onze voicemail inspreken of via het contactformulier contact opnemen.

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering uw fysiotherapie vergoedt, is het verstandig om uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Bekijk hier onze tarieven.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Verwijzing

U heeft voor de meeste klachten geen verwijzing van uw arts meer nodig. Wanneer u zonder verwijzing bij ons komt stellen wij u een aantal vragen om goed te kunnen beoordelen of u inderdaad bij ons op de juiste plek bent. Mensen met een chronische aandoening hebben wél een verwijzing van de huisarts, specialist of bedrijfsarts nodig. Dit geldt ook voor Oedeemtherapie.

Intake en screening

Als u zonder verwijzing komt doen wij een screening, de screening is bedoeld om te kijken of u bij ons aan het goede adres bent. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Het screeningsformulier sturen we naar uw huisarts als u hiermee akkoord gaat. Tijdens de Intake proberen we een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten. We doen dit door een vraaggesprek met u en door het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

Hierna stellen we in overleg met u een behandelplan op. Zo nodig raadplegen we hiervoor uw huisarts of specialist. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat u de behandelend therapeut informatie verleent aangaande uw medische achtergrond.

Vóór iedere nieuwe behandeling bespreken we samen met u het effect van de vorige behandeling.

Wat neemt u mee naar de praktijk?

  • De verwijzing van uw huisarts of specialist, indien aanwezig
  • De meest recente verzekeringsgegevens (pasje of polisblad)
  • Een identiteitsbewijs
  • Een handdoek of badlaken

Wanneer u niet in staat bent naar onze praktijk te komen, kunnen wij u ook thuis behandelen. Zie hiervoor de pagina Fysio aan huis.

Niet-reanimeren verklaring

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

Wanneer u een niet-reanimeren wens heeft, ontvangen wij graag een kopie van deze verklaring voor onze administratie, zodat wij ten alle tijde op de hoogte zijn van uw wens.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn BIG geregistreerd en staan geregistreerd in het algemeen register van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, daarnaast hebben zij zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen.

De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Bent u verhinderd?

Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen verzoeken wij u om uw afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen, anders worden de kosten van behandeling bij u in rekening gebracht. U kunt zich afmelden via e-mail: info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl of telefonisch: 050-3642083.

Let op: niet, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Het volledige tarief in rekening brengen vinden wij niet reëel, daarom brengen wij voor een niet-afgezegde afspraak 10 euro in rekening.

In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Wat gebeurt er bij afwezigheid van uw fysiotherapeut?

Wanneer we gepland afwezig zijn (bijvoorbeeld vakantie/cursus) zorgen we zo nodig voor vervanging. Wanneer we onverwacht afwezig zijn (bijvoorbeeld ziekte) bellen we u op om uw afspraak te verplaatsen. Het staat u natuurlijk vrij om uw behandeling pas te vervolgen wanneer uw eigen fysiotherapeut weer aanwezig is.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

Klachtenregeling

Fysiotherapie Ebbingepoort is aangesloten bij de klachtenregeling van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. We gaan er vanuit dat u ons aanpreekt wanneer u ergens niet tevreden over bent of klachten heeft over uw behandeling. We nemen uw klachten vanzelfsprekend zeer serieus en zoeken graag samen naar een oplossing.

Indien u toch een klacht in wilt dienen, dan kunt u terecht op de website
http://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient
Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt contact met u op en zal proberen om samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Hygiene

Wij verzoeken u vriendelijk om zorg te dragen voor een goede lichaamshygiene. Ook i.v.m. hygiene vragen we u voor in de oefenruimte een handdoekje mee te nemen om te gebruiken op de apparatuur. Tevens vragen we u de apparatuur te reinigen na gebruik. Wij leggen u uit hoe dat moet.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Welke behandelingen worden vergoed?

Vóór u een afspraak met ons maakt is het goed om na te gaan hoe u verzekerd bent. Alleen chronische klachten worden vergoed uit de basis verzekering. Alle overige behandelingen worden alleen betaald als u aanvullend verzekerd bent. Het hangt af van uw aanvullende verzekering hoeveel behandelingen vergoed worden. Bent u voldoende aanvullend verzekerd en hebt u een naturapolis, dan gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Bent u onvoldoende aanvullend verzekerd of hebt u een restitutiepolis, dan ontvangt u de nota zelf. U dient de nota dan zelf in bij uw zorgverzekering. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd, dan betaalt u de nota rechtstreeks aan ons. Wij hebben contracten met alle verzekeraars.

Wanneer fysiotherapie vanuit de basisverzekering wordt vergoed geldt eerst het eigen risico.

Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor de door u afgesloten ziektenkostenverzekering en de dekking van fysiotherapie. Voor meer informatie kunt u op de pagina vergoedingen terecht.

Verslag verwijzend arts

Aan het eind van uw fysiotherapiebehandelingen sturen wij een verslag aan de verwijzende arts of specialist. Dit verslag sturen wij alleen als u hiermee akkoord gaat. U kunt dit uiteraard ook zelf inzien.

Archivering

Wij zijn verplicht om uw dossier minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd vernietigen wij uw gegevens op een verantwoorde manier. Wilt u dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan verzoeken wij u dit schriftelijk bij ons aan te vragen. In dat geval zijn wij verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.