fbpx

 

Zitting €   29,60
Zitting oedeemtherapie €   39,60
Zitting geriatrie fysiotherapie €   39,60
Lange zitting

Telefonische zitting

Screening

Screening, Intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€   39,60
€   10,00

€   10,40

€   36,10

€   36,10

€   50,10

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen €   29,60
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen €   20,88
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen €   17,68
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen €   15,00
Groepszitting van meer dan tien personen €   ——-
Toeslag voor uitbehandeling €   12,00
Inrichtingstoeslag €     6,00
Niet nagekomen afspraak €   10,00
Eenvoudige, korte rapporten €   14,25
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Fitheidscan

€   57,00

€   25,00