fbpx

Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden of huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De geriatrie fysiotherapeut biedt uitkomst!

Wat kan de geriatrie fysiotherapeut?
De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen en heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur. De geriatrie fysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen.

Werkwijze
Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of stoel. De geriatrie fysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en
voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.

Verwijzig
Om in aanmerking te komen voor deze specialistische vorm van fysiotherapie is een verwijzing van de specialist of huisarts noodzakelijk. Op deze verwijzing dient specifiek vermeld te staan dat het gaat om geriatrie fysiotherapie. U kunt voor
deze therapie dus niet zonder verwijzing bij uw fysiotherapeut terecht.

Vergoeding
Bij uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Belangrijk is om te controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Kwaliteit
De geriatrie fysiotherapeut is geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).
De geriatriefysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie een 3 jarige opleiding tot geriatrie fysiotherapeut gevolgd.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 050-3642083 of door een mail te sturen naar info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl.

Folder geriatrie Online versie